ایران کارگر > یونیسف
عکس سال یونیسف

ایران – گوناگون  عکس سال یونیسف ؛ پرتره دختربچه پناهجوی سوری هیئت داوران صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) جایزه عکس سال خود را به تصویری از چهره یک دختربچه پناهجوی سوری اهدا کرد. عکس برنده جایزه یونیسف، توسط محمود محیسن،…