ایران کارگر > گیلان
وضعیت بحرانی صیادان

ایران ـ کارگری وضعیت بحرانی صیادان شمال کشور و آمار گیج‌کننده صید ماهی در اشاره‌ای به وضعیت بحرانی صیادان شمال کشور مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های صیادی ایران گفته است که «عملیات صیادی در شمال کشور بسیار سنتی است و…

ایران – اجتماعی مادری که برای امرار معاش خود و فرزندانش زباله گردی می‌کند گیلان ۵اردیبهشت کلیپ صحنه دردناک زباله گردی توسط یک مادر آبرومند بخاطر بدست آوردن لقمه نانی و جلوگیری از گرسنگی خودش و فرزندانش مجبور به زباله…

ایران – اجتماعی آیین‌های نوروزی و جشن نوروز در شمال ایران + کلیپ نوروز جشن شادمانی و آیین باستانی، نماد دوستی و مهرورزی مردم ایران است. جشن رستاخیز و نوزایی طبیعت و روح جهان است. مراسم استقبال از نوروز در…

ایران – اجتماعی رقص و شادی خودجوش مردم گیلان در استقبال از بهار ۱۳۹۷ در بازار رشت + کلیپ نوروز در سرزمین‌های سرسبز شمال ایران با آیین‌ها و مراسم ویژه‌ای همراه است که برخی از آن‌ها پس از گذشت سالیان…

زنان شالیکار گیلان

ایران ـ اجتماعی واقتصادی زنان شالیکار در گرداب درد و رنجی مضاعف اینکه می‌گویند برنج به رنج حاصل می‌شود، شرح روزگار زنان شالیکار است که ضمن خانه‌داری، پرورش فرزند و با فقدان بیمه و دستمزدهای ناچیز، استثمار می‌شوند. ۸…