ایران کارگر > گیلان

ایران – اجتماعی مادری که برای امرار معاش خود و فرزندانش زباله گردی می‌کند گیلان ۵اردیبهشت کلیپ صحنه دردناک زباله گردی توسط یک مادر آبرومند بخاطر بدست آوردن لقمه نانی و جلوگیری از گرسنگی خودش و فرزندانش مجبور به زباله…

ایران – اجتماعی آیین‌های نوروزی و جشن نوروز در شمال ایران + کلیپ نوروز جشن شادمانی و آیین باستانی، نماد دوستی و مهرورزی مردم ایران است. جشن رستاخیز و نوزایی طبیعت و روح جهان است. مراسم استقبال از نوروز در…

ایران – اجتماعی رقص و شادی خودجوش مردم گیلان در استقبال از بهار ۱۳۹۷ در بازار رشت + کلیپ نوروز در سرزمین‌های سرسبز شمال ایران با آیین‌ها و مراسم ویژه‌ای همراه است که برخی از آن‌ها پس از گذشت سالیان…

زنان شالیکار گیلان

ایران ـ اجتماعی واقتصادی زنان شالیکار در گرداب درد و رنجی مضاعف اینکه می‌گویند برنج به رنج حاصل می‌شود، شرح روزگار زنان شالیکار است که ضمن خانه‌داری، پرورش فرزند و با فقدان بیمه و دستمزدهای ناچیز، استثمار می‌شوند. ۸…