گناوه Archives - ایران کارگر
ایران کارگر > گناوه
تجمع اعتراضی

ایران ـ کارگری خبرهای اعتراضی کارگران از گوشه و کنار میهن تجمع اعتراضی در اصفهان از سوی کارکنان شرکتی طرح تحول سلامت برای چندمین بار، صبح شنبه دوم دیماه ۹۶، کارکنان شرکتی طرح تحول سلامت اصفهان به تجمع اعتراضی اقدام کردند؛…