ایران کارگر > گلوله
قتل

ایران ـ اجتماعی قتل جوان ۲۸ ساله شیرازی با ضربات پلیس و شلیک به پیکرش برای توجیه آن قتل یک جوان در شیراز بدنبال ضرب و شتم وی توسط پلیس، در فضای مجازی انتشار یافت. تنها ساعاتی پس از…