گرگان Archives - ایران کارگر
ایران کارگر > گرگان

ایران – اجتماعی کودکان کار گرگان بدنبال کسب درآمد در زباله‌های شهر به جای کلاس درس و آغوش خانواده – کلیپ اینجا گرگان است وضعیت کودکان میهنم ایران در حاکمیت فساد و تباهی کودکان کار گرگان ، نونهالانی که…