کوروش Archives - ایران کارگر
ایران کارگر > کوروش

ایران – اجتماعی پاسارگاد : فیلمی جدید از بسیج گسترده نیروهای یگان ویژه برای مقابله با مردم  پاسارگاد : نیروهای یگان ویژه و واحدهای مختلف سپاه و بسیج،  همراه با موتور سیکلت، هلی کوپتر،  تانک، انواع خودروها و انبوهی نیرو…

آرامگاه کوروش

ایران – اجتماعی ای کوروش ! شاه ایران! شاه جهان! شاه شاهان! پیاده هم شده به مزارت خواهیم آمد ایرانیان هفتم آبان روز کوروش بزرگ را در مقبره اش گرامی خواهند داشت ما عهد کرده ایم بر مزارش حاضر شویم….