ایران کارگر > کهکلویه و بویر‌احمد
آزمون دانشجویی

ایران – اجتماعی خشم ۳هزار جوان بویر احمدی از نحوه برگزاری آزمون اعتراضات ۳ هزار جوان استان کهگیلویه و بویراحمد خشمگین نسبت به نحوه برگزاری آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با پایان نیمه تمام آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی…

کهکلویه و بویر‌احمد

ایران – اقتصادی مدیریت فاجعه بار و تراژدی خشکیدن کهگیلویه و بویراحمد از زمین و آسمان درحالی که منابع آب زیرزمینی کهگیلویه وبویراحمد به دلیل استفاده بی رویه هر سال نسبت به سال پیش از آن کاهش چشمگیری می‌یابد…