کسبه Archives - ایران کارگر
اعتراض ملوانان

ایران – کارگری اعتراض ملوانان و کسبه استان بوشهر نسبت به ممنوعیت ته‌لنجی اعتراض ملوانان و کسبه استان بوشهر نسبت به ممنوعیت ته‌لنجی و نگرانی آنان در این زمینه، موجب شده است تا برخی نمایندگان مجلس نیز نسبت به…

اعتصاب

ایران ـ اجتماعی تهدید و بازداشت برای در‌هم شکستن اعتصاب بازازیان کردستان‌+اسامی بازداشت‌شدگان بدنبال اعتصاب بازاریان کردستان، نیروهای اطلاعاتی و اداره اماکن، آنها را تهدید کردند. براساس گزارش دریافت شده، نیروهای اطلاعاتی در شهرهای مریوان، بانه و جوانرود بازاریان…