کازرون Archives - ایران کارگر
ایران کارگر > کازرون

ایران – اجتماعی تظاهرات کازرون ؛ هجوم نیروی انتظامی و تلاش برای دستگیری جوانان، یکشنبه‌شب ۱۴مرداد – کلیپ کازرون یکشنبه شب ۱۴ مرداد ۱۳۹۷در این کلیپ تظاهرات خیابانی شبانه در اطراف میدان شهدای شهر کازرون را مشاهده می کنید…

ایران – اجتماعی تظاهرات کازرون ؛ تجمع مردم  و ناآرامی شبانه اطراف میدان شهدا، یکشنبه‌شب ۱۴مرداد – کلیپ کازرون یکشنبه شب ۱۴ مرداد ۱۳۹۷در این کلیپ شروع ناآرامی و تظاهرات خیابانی شبانه در اطراف میدان شهدای شهر کازرون را…

ایران – کارگری اعتصاب کامیون‌داران در شهرهای مختلف در دومین روز، سه‌شنبه ۲مرداد – مجموعه کلیپ تهران: همانگونه که در کلیپ بالا مشاهده می کنید امروز سه شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۷ در پایانه تهران نصف باربریها در اعتصاب و…

درگیری و قتل یکی از معترضین

ایران – اجتماعی درگیری مردم با نیروی انتظامی و قتل وحشیانه یکی از معترضین کمبود آب در کازرون با شلیک ماموران درگیری امروز پنجشنبه ۲۱ تیرماه ۱۳۹۷ نیروی انتظامی با شماری از روستائیان کمارج شهرستان کازرون به قتل یکی…

ایران – اجتماعی کازرون ؛ درگیری با نیروی انتظامی و ضرب و شتم وحشیانه مردم توسط نیروی انتظامی –  ۲ خرداد در این کلیپ صحنه در گیری و ضرب و شتم و حشیانه مردم توسط نیروی انتظامی در کازرون را…

ایران ـ اجتماعی کازرون :می‌کشم آنکه برادرم کشت، شعار مردم در تشییع هزاران‌نفره شهدای کازرون مجموعه کلیپ شهدای‌ کازرون علی محمدیان‌آزاد و هادی جهانتاب با حضور گسترده مردم کازرون‌در گلزار سید محمد نوربخش به خاک سپرده شدند. بدنبال ضرب…

ایران – اجتماعی کازرون ،شرایط فوق‌ امنیتی و بسیج گسترده نیروی‌ ویژه سرکوب در‌ همه‌ جا ۳۱اردیبهشت – کلیپ در این کلیپ تصاویر خیابانهای کازرون را مشاهده می کنید که در وحشت از شروع تظاهرات مردم نیروهای ویژه سرکوب بصورت…

ایران – اجتماعی کازرون ؛فضای سنگین امنیتی در خیابانها، امروز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه در این کلیپ کوتاه که یکی از خیابانهای شهر کازرون را نشان می دهد فضای سنگین امنیتی خیابانهای شهر کازرون بخوبی مشخص می شود که بخاطر ایجاد…

ایران – اجتماعی کازرون ؛ صحنه دیگری از حمله شجاعانه جوانان به نیروی ویژه و فرار دسته‌جمعی آنان – کلیپ کازرون ، در این کلیپ که اخیرا به دستمان رسیده حمله بی محابا و شجاعانه جوانان و نوجوانان کازرونی به…

ایران – اجتماعی کازرون ؛ مجموعه ۷ کلیپ از تظاهرات و درگیریهای اخیر جوانان با نیروی انتظامی در این مجموعه کلیپ صحنه های بسیار گویایی از تظاهرات درگیریها و همچنین اقدامات نیروی انتظامی برای ایجاد رعب و حشت و همچنین…