سندیکای چای شمال

ایران – کارگری هشدار سندیکای چای درباره عواقب تصمیمات اخیر دولت بر تولید چای  منتظر نتایج منفی تصمیمات اخیر دولت بر تولید چای باشید سندیکای کارخانجات چای شمال نسبت به نتایج منفی برگزاری مزایده فروش چای‌های تاریخ مصرف گذشته…