خبر حوادث مرگ

ایران – کارگری مرگ دلخراش کارگر جوان ۲۴ ساله در پارس جنوبی بدنبال گیر کردن سرش در میکسر مرگ یک کارگر ۲۴ ساله در پارس جنوبی به دلیل گیر کردن سرش در دستگاه میکسر که در دم جان باخت…