ایران کارگر > پارس میلنگ
کارگران پارس میلنگ

ایران – کارگری کارگران پارس میلنگ با ۴ماه مطالبات پرداخت نشده، نگران تمدید تعطیلات تابستانی کارگران پارس میلنگ ( کارخانه قطعه سازی پارس میلنگ ) می‌گویند، با گذشت بیش از ۱۰ روز هنوز تعطیلات تابستانی آنها تمام نشده است…