ایران کارگر > هفت تپه
پیام کارگران

ایران – کارگری پیام کارگران بخش خوراک دام نیشکر هفت‌تپه در باره اعمال جو سرکوب در کارخانه در رابطه با باند‌بازی و انتصابات غیراصولی و غیرتخصصی در قسمت خوراک دام نیشکر هفت‌تپه و اعمال جو سرکوب و اخراج بر…

ایران ـ کارگری تاراج و نابودی نیشکر هفت تپه بزرگترین مجتمع کشت و صنعت خاورمیانه – گزارش مستند ویدئویی در این کلیپ گزارشی از روند خصوصی سازی و همچنین سیاستهای غلط و سوء  استفاده از این مجتمع صنعتی و…

تشدید اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه

ایران – کارگری تشدید اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه ؛ امروز شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ از تشدید اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه در شرایطی خبردار می‌شویم که طی چند روز گذشته و همزمان با آغاز اجتماع اعتراضی کارگران نیشکر، هنوز هیچ…

ایستادگی کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه

ایران – کارگری ایستادگی کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه ، محکم و استوار تا دست‌یابی به مطالباتشان گزارشات دریافتی حاکی از ایستادگی کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه است. آنها با گذشت سیزده روز از اعتصابشان، علی‌رغم تهدیدها و وعده‌هایی که کارفرما…

ایران – اجتماعی ادامه اعتصاب در نیشکر هفت تپه و شکست تلاشهای فرماندار ، ۷شهریور – مجموعه کلیپ علیرغم حضور فرماندار در شرکت و دادن وعده و وعید، اعتصاب در نیشکر هفت تپه همچنان ادامه یافت و اعلام کرده اند تا…

کارگران نیشکر هفت‌تپه

ایران ـ کارگری کارگران نیشکر هفت‌تپه با اصرار بر تداوم اعتصاب، وعده‌‌‌‌‌های فرماندار شوش را رد کردند خبرهای رسیده از هفت‌تپه حاکی از عدم پذیرش وعده‌‌های فرماندار شوش از طرف کارگران نیشکر هفت‌تپه دارد. اتحادیه آزاد کارگران ایران در…

اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه

ایران ـ کارگری اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه در روز دهم و اعتراض جدید کارگران خطوط ابنیه فنی دهمین روز از اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه امروز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه دهمین روز خود را پشت سر گذاشت. بنا به گزارش…

ایران ـ کارگری اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در نهمین روز خود + فیلم روز یک‌شنبه ۴ شهریورماه ۱۳۹۷ در نهمین روز از اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه ، آنها از رفتن به سر کار خودداری کردند. کارگران زحمتکش…

ایران – اجتماعی ما را به چشم دشمن می‌دیدند؛ سخنرانی اسماعیل بخشی بین کارگران بعداز جلسه مذاکره در استانداری – کلیپ امروز شنبه ۳ شهریور سخنان اسماعیل بخشی یکی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه در میان کارگران اعتصابی…

مصاحبه اسماعیل بخشی

ایران – کارگری مصاحبه اسماعیل بخشی با سایت میدان : هفت‌تپه نمادی کوچک از ایران ـ قسمت آخر دولت برای حل بحران‌هایش به سرمایه‌دار و بخش خصوصی امید بسته است در مصاحبه اسماعیل بخشی روی اهمیت حرکت‌های جمعی کارگران…