ایران کارگر > هفت‌تپه
ابراهیم امیری

ایران ـ کارگری ابراهیم امیری : استارت مرگ تدریجی شرکت نیشکر هفت‌تپه استارت مرگ تدریجی شرکت نیشکر در هفت‌تپه عنوان نامه‌ آقای ابراهیم امیری ، یکی از کارکنان کارخانه نیشکر هفت‌تپه است که در آن مراتب اعتراض و عدم…

فراخوان کارگران هفت‌تپه

ایران ـ کارگری فراخوان کارگران هفت‌تپه به تحصن جهت اعتراض به عدم امنیت شغلی و تهدید کارگران فراخوان کارگران هفت‌تپه به تحصن در شرایطی منتشر می‌شود که با گذشت دو سه ماه از دستگیری گسترده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه…

تجمع اعتراضی

ایران ـ کارگری تجمع اعتراضی کارگران نی‌بر شرکت نیشکر هفت‌تپه، صبح روز یکشنبه ۱۷تیرماه تجمع اعتراضی کارگران نی‌بر شرکت نیشکر هفت‌تپه در صبح روز یکشنبه ۱۷ تیرماه ۱۳۹۷ با بستن درب اصلی این شرکت توسط کارگران معترض، شکل گرفت….

ایران – اجتماعی شعرگونه مصور و زیبای «خوزستان» گویای دردهای مردم محروم خوزستان – کلیپ این کلیپ که در قسمتی از آن آهنگ سعید چاوشی یه نام خوزستان استفاده شده نمایانگر بخشی از دردها و مشکلات مردم محروم خوزستان…

تجمع

ایران ـ کارگری تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته نیشکر هفت‌تپه و پارس میل‌لنگ تاکستان تجمع کارگران بازنشسته نیشکر هفت‌تپه برای دریافت سنوات شماری از کارگران بازنشسته نیشکر هفت‌تپه، صبح روز دوشنبه ۴ تیرماه ۱۳۹۷، با اجتماع مقابل دفتر مدیریت این…

اعتراض

ایران ـ کارگری اعتراض مجدد کارگران بازنشسته و شاغل نیشکر هفت‌تپه، نسبت به معوقات مزدی اعتراض شماری از کارگران بازنشسته نیشکر هفت‌تپه، واحد تولیدی با اجتماع مقابل ساختمان اداری این مجتمع، به عدم دریافت مطالبات عقب افتاده شان صورت…

هفت‌تپه

ایران ـ کارگری کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه در بیم و امید   پیشینه: شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در ۱۴ کیلومتری شهر شوش و ۱۰ کیلومتری معبد چغازنبیل قرار دارد. در فروردین ۱۳۳۵ نخستین قراردادسالی بین سازمان برنامه و…

تجمع اعتراضی

ایران ـ کارگری تجمع اعتراضی مجدد کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به تعطیلی شرکت تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت‌تپه در پی بالا گرفتن خبر تعطیلی سه روزه شرکت و در ادامه اعتراضات گذشته کارگران این شرکت صورت می‌گیرد….

تجمع اعتراضی

ایران ـ کارگری تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته نیشکر هفت‌تپه مقابل دفتر مدیریت مجتمع و مطالبه معوقات تجمع اعتراضی شماری از کارگران بازنشسته نیشکر هفت‌تپه، صبح روز شنبه، ۱۲ خردادماه ۱۳۹۷، مقابل دفتر مدیریت این مجتمع، با اعلام مطالبات معوقه…

شرکت نیشکر هفت‌تپه

ایران – کارگری   شرکت نیشکر هفت‌تپه در حال و هوای اعتصابی دیگر؛ کارگران و مطالبات محقق‌نشده شرکت نیشکر هفت‌تپه روز چهارشنبه ۹ خردادماه ۱۳۹۷، شاهد دست‌‌ از کار کشیدن کارگران تجهیزات و کشاورزی و مهندسی در اعتراض به…