ایران کارگر > مجید اسدی
مجید اسدی

ایران ـ اجتماعی مجید اسدی از زندان: در مسیر یافتن تشکلی واحد، یک‌پارچه و هماهنگ،برای تحقق آزادی مجید اسدی فعال سابق دانشجویی و زندانی سیاسی محبوس در سالن ۱۰ زندان رجایی شهر کرج به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی…

مجید اسدی

ایران – اجتماعی نامه سرگشاده مجید اسدی در اعتراض به برخوردهای خشونت آمیز و سرکوب اعتراضات  مجید اسدی : نسل نوخاسته امروز، پیوندهایش را با هرگونه عنصر فرسوده می‌گسلد و مسیری تازه می‌جوید تا همه مفاهیم و قالب‌های ارتجاعی…