مالیات Archives - ایران کارگر
ایران کارگر > مالیات
کارگران

ایران ـ کارگری کارگران زیر فشار نظام مالیاتی کارگران در نظام مالیاتی کشور نیز بار استثمار را بر دوش می‌کشند. بنا به اظهار فعالان کارگری، دولت برای تامین بودجه از محل مالیات، بار اصلی را به دوش تولیدکنندگان می‌اندازد….

رستوران احمدی

ایران – کارگری  احمدی: برای نجات کارگرانم وام نمی‌خواهم؛ فقط حمایتم کنند مالیات‌های رنگارنگ واحدهای کوچک را به‌بن‌بست کِشاند احمدی مدیرِ یک رستوران نیمه تعطیل در سنندج در ارتباط با شرایط سختی که در هفته ها و ماههای گذشته…