ایران کارگر > مالباختگان
ماهنامه الکترونیکی

ایران – ماهنامه الکترونیکی ماهـنامه الکترونیکی سایت ایران کارگر – شماره ۱۳ – خردادماه ۱۳۹۷ ماهنامه الکترونیکی ایران کارگر – ما گردانندگان سایت ایران کارگر، از مبارزات صنفی و سنديكايی کارگران و مطالبات بر حق زحمتکشان در ایران حمايت کرده و…

ایران – اجتماعی «پرداخت پلکانی حقه شارلاطانی»؛ شعار مالباختگان کاسپین رشت ، سه‌شنبه ۲۹ خرداد – کلیپ در این کلیپ تجمع اعتراضی سپرده گذارن كاسپين مقابل دفتر مركزی مؤسسه مالي كلاهبرداری كاسپين رشت را مشاهده می کنید که شعار…

ایران – اجتماعی تهران ،میدان آرژانتین؛ راهپیمایی غارت‌شدگان مؤسسات بانکی: «پول مارو دزدیدن دروغ‌ میگن پس‌ میدن» کلیپ تهران ، میدان آرژانتین ۲۹ خرداد ؛ کلیپ راهپیمایی اعتراضی غارت شدگان موسسات بانکی  در میدان آرژانیتین که مالباختگان غارت شده شعار…

ایران – اجتماعی تجمع سهامداران مشهدی پدیده در تهران، نتیجه: کتک خوردن و شکاندن دو موبایل – کلیپ فیلمی از تجمع سهامداران مشهدی پدیده در تهران که برای متفرق کردن این سهامداران که از راه دور به تهران آمده بودند…

ایران – اجتماعی سنگباران موسسه کاسپین شعبه گلسار رشت توسط غارت شدگان – کلیپ در این کلیپ صحنه هایی از تجمع اعتراضی و سنگباران شعبه گلسار موسسه دزد و غارتگر کاسپین توسط زنان غارت شده را مشاهده میکنید که اقدام…

ایران – اجتماعی تجمع ا عتراضی و تخریب جلوی در شعبه سرپرستی موسسه کاسپین رشت توسط زنان مالباخته در این مجموعه کلیپ تجمع اعتراضی مالباخگان موسسه غارتگر کاسپین در جلوی شعبه سرپرستی این مؤسسه در رشت را مشاهده می کنید…

ماهنامه الکترونیکی

ایران – ماهنامه الکترونیکی ماهـنامه الکترونیکی سایت ایران کارگر – شماره ۱۲ – اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ ماهنامه الکترونیکی ایران کارگر – ما گردانندگان سایت ایران کارگر؛ از مبارزات صنفي و سنديكايي کارگران و مطالبات بر حق زحمتکشان در ایران حمايت کرده و…

ایران – اجتماعی پرتاب گوجه توسط سپرده‌گذاران غارت شده به شعبه مؤسسه کاسپین کرمان پنجشنبه  ۲۷ اردیبهشت در این کلیپ صحنه های گوجه باران کردن شعبه مؤسسه کاسپین کرمان توسط سپرده گذاران غارت شده را مشاهده می کنید ، مالباختگان …

ایران – اجتماعی روحانی دروغگو پس این پولای ما کو؟ تجمع سپرده گذاران غارت شده کاسپین جلوی دادسرای جرائم پولی روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه سپرده گذاران غارت شده کاسپین اقدام به تجمع ا عتراضی در جلوی دادسرای جرائم پولی و بانکی…

ایران – اجتماعی اعدام نمادین رئیس بانک‌ مرکزی توسط مالباختگان کفن‌پوش کاسپین در مقابل بانک مرکزی تهران  کلیپ در ا ین کلیپ تجمع سپرده گذاران غارت شده و كفن پوش موسسه كاسپين در مقابل بانك مركزى در تهران را مشاهده…