ایران کارگر > قهرمان
هاجر تکتاز قهرمان آسیا

ایران – اجتماعی هاجر تکتاز از قهرمانی آسیا تا فروش ترشی برای گذران زندگی! در ایران بسیاری از  ورزشکاران با وجود اینکه به جایگاه خوبی در ورزش آسیا و حتی جهان می‌رسند اما به واسطه عدم پول‌ساز بودن رشته‌…