قم Archives - ایران کارگر

ایران – اجتماعی تظاهرات قم با شعار مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر حزب الله توسط جوانان شنبه شب ۱۳مرداد – کلیپ خیزش جوانان دلیر قم با شعار بی‌شرف بی‌شرف  تظاهرات قم ؛ مردم و جوانان دلیر قم از غروب…