ایران کارگر > فاجعه
زلزله بزرگ در تهران

ایران – اجتماعی  استاد پژوهشگاه بین‌المللی: بزرگترین فاجعه ۳ قرن اخیر ، وقوع زلزله بزرگ در تهران در پی زلزله ۵٫۲ ریشتری شامگاه چهارشنبه ۲۰ دسامبر تهران، پروفسور فریبرز ناطقی الهی مهندس زلزله و بنیانگذار مقاوم سازی و مدیریت…

ایران – زلزله – سرپل ذهاب رسوایی دولتی! برگرداندن خودروهای شخصی كمكهای مردمی توسط ايست بازرسی سرپل ذهاب درحالیکه اثری از خودروهای دولتی نیست- کلیپ خروجی سرپل ذهاب : ایست بازرسی در صدد آن هستد که خودروهای شخصی را…