غارت‌شدگان Archives - ایران کارگر
ایران کارگر > غارت‌شدگان
اجتماع غارت‌شدگان

ایران – اجتماعی  یکشنبه: اجتماع بزرگ غارت‌شدگان مؤسسه کاسپین مقابل مجلس+ مجموعه فیلم و عکس شعارهای جمعیت: « مجلس دولت  بس است فریب ملت»، «دولت اعتدالی جیبهارو کرده خالی» غارت‌شدگان مؤسسه کاسپین که در اعتراض به دزدی و کاهبرداری این…

ایران – اجتماعی دومین روز تجمع اعتراضی غارت‌شدگان مؤسسه آرمان و افضل‌توس مقابل ساختمان مجلس در تهران +فیلم روز چهارشنبه۲۴آبان‌ماه۹۶ غارت‌شدگان مؤسسه آرمان و افضل توس برای دومین روز در اعتراض به چپاول پول‌هایشان توسط این مؤسسه‌های وابسته به…