صیادان Archives - ایران کارگر
ایران کارگر > صیادان
وضعیت بحرانی صیادان

ایران ـ کارگری وضعیت بحرانی صیادان شمال کشور و آمار گیج‌کننده صید ماهی در اشاره‌ای به وضعیت بحرانی صیادان شمال کشور مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های صیادی ایران گفته است که «عملیات صیادی در شمال کشور بسیار سنتی است و…

اعتراض

ایران ـ کارگری اعتراض دوهزار پرسنل شهرداری کاشان و صیادان گلستان نسبت به حقوق معوقه چندماهه اعتراض ۲۰۰۰ پرسنل شهرداری کاشان نسبت به ۳ماه حقوق عقب‌افتاده و ماهیگیران استان گلستان نسبت به مطالبات ۲ماهه و گرانی حق بیمه خبری…

خلیج فارس

ایران ـ اقتصادی خلیج فارس با ورود روزانه بیش از ۶۰ میلیون لیتر پساب، در معرض نابودی خلیج فارس در معرض آلودگی وسیع پساب‌های مختلف خانگی و صنعتی قرار گرفته است. نماینده مجلس از بندرعباس احمد مرادی گفته است…

کارگران

ایران ـ کارگری کارگران سیستان و بلوچستان؛ کار در گرما و گردوغبار؛ زندگی در بی‌آبی و خشکسالی کارگران در سیستان و بلوچستان به این دلیل که استان دارای اقلیمی گرم و خشک است، همواره شرایط سخت‌تری را نسبت به…

صیادان مازندرانی

ایران ـ کارگری  روی آب آمدن و پیدا شدن قایق صیادان مازندرانی بدون سرنشین جسد یکی از صیادان مفقود در دریای خزر، پیدا شد. سه‌شنبه ۱ اسفند ماه پس از ۴۸ ساعت جستجو در عمق آب‌های دریای خزر، قایق سه…