ایران کارگر > شهرداری

ایران – اجتماعی ضبط و غارت بساط دستفروش جوان محروم توسط ماموران غارتگر شهرداری شهر خوی – کلیپ در این کلیپ صحنه دردناک ضبط و غارت بساط یک جوان دستفروش محروم که تمام زندگی و دار و ندارش است…

ایران – اجتماعی کتک کاری مردم با ماموران سد معبر شهرداری در دفاع از یک دستفروش ، تهران ۲۸ تیر – کلیپ در این کلیپ صحنه کتک کاری مردم با ماموران شهرداری در دفاع از یک دستفروش محروم را…

درخواست رشوه

ایران ـ اجتماعی درخواست رشوه در ادارات ایران ؛ شهرداری‌ها سرلیست فساد مالی در سراسر کشور یک پیمایش سراسری در ایران خبر از رواج گسترده درخواست رشوه در ادارات ایران دارد. براساس این پیمایش، بیشتر مراجعه‌کنندگان به شهرداری‌‌ها در…

تجمع کارگران فضای سبز

ایران – کارگری تجمع کارگران فضای سبز شهرداری دزفول در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان در مقابل فرمانداری و شهرداری دزفول بنا به خبر دریافتی، کارگران فضای سبز شهرداری دزفول در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان دست به تجمع…

تجمع اعتراضی کارگران

ایران ـ کارگری تجمع اعتراضی کارگران شهرداری دزفول در اعتراض به معوقات مزدی، عیدی و پاداش چندین‌ماهه تجمع اعتراضی کارگران شهرداری دزفول در روز سه‌شنبه ۱۹ تیرماه ۱۳۹۷، مقابل فرمانداری این شهر برگزار شد. این کارگران معترض با بیش…

کتک‌زدن

ایران ـ اجتماعی کتک‌زدن بی‌شرمانه یک خانواده آلونک‌نشین و تخریب آلونک از سوی ماموران شهرداری و انکار آن کتک‌زدن بی‌شرمانه یک خانواده آلونک‌نشین در منطقه ۲۰ ناحیه ۳ تهران و تخریب آن از سوی ماموران شهرداری در ساعت ۵ صبح روز…

ایران – اجتماعی ضرب و شتم و دستگیری یک دستفروش محروم توسط نیروی انتظامی در خیابان دانشگاه قزوین – کلیپ در این کلیپ صحنه دستگیری و ضرب و شتم یک دستفروش محروم توسط نیروی انتظامی را مشاهده می کنید…

ایران – اجتماعی تخریب وحشیانه خانه یک خانواده محروم بر سرشان و ریختن وسایلشان در بیابان توسط شهرداری شهر ری – کلیپ در این کلیپ خانواده محرومی که خانه شان به طرز وحشیانه ای توسط ماموران شهرداری شهر ری…

تجمع اعتراضی

ایران ـ کارگری تجمع اعتراضی کارگران فولاد بویرصنعت یاسوج، کارگران شهرداری اصفهان و رانندگان اتوبوس بخش خصوصی تجمع اعتراضی کارگران فولاد «بویرصنعت» یاسوج مقابل استانداری کهگیلویه و بویراحمد تجمع اعتراضی شماری‌‌‌ از کارگران‌ کارخانه‌‌ فولاد «بویرصنعت» یاسوج در اعتراض…

شهرداری

ایران ـ کارگری اعتراض کارگران پیمانکاری شهرداری «الوند» نسبت به عدم پرداخت سه ماه حقوق معوقه کارگران پیمانکاری شهرداری «الوند» نسبت به عدم پرداخت دستمزد معوقه خود معترض هستند این کارگران که تعداد آنها نزدیک به ۲۰۰ تن ذکر…