ایران کارگر > سوانح
ماهنامه الکترونیکی

ایران – ماهنامه الکترونیکی ماهـنامه الکترونیکی سایت ایران کارگر – شماره ۱۳ – خردادماه ۱۳۹۷ ماهنامه الکترونیکی ایران کارگر – ما گردانندگان سایت ایران کارگر، از مبارزات صنفی و سنديكايی کارگران و مطالبات بر حق زحمتکشان در ایران حمايت کرده و…

ایران – اجتماعی تهران ، صحنه ریزش بخشی از یک پاساژ‌ بعداز آتش سوزی در خیابان امیرکبیر – کلیپ در این کلیپ آتش نشانها را در حال کار روی پاساژی در خیابان امیرکبیر در تهران که در آتش سوزی…

ایران – اجتماعی تهران ، آتش سوزی بزرگ در انبارهای خیابان امیرکبیر، روبروی پاساژ بزرگ کاشانی سه‌شنبه شب ۲۹ خرداد- کلیپ در این کلیپ صحنه آتش سوزی بزرگ در انبارهای خیابان محلاتی، روبروی پاساژ بزرگ کاشانی در تهران را…

ایران – اجتماعی ماجرای انفجار خمپاره در مدرسه دخترانه و حادثه غم‌انگیز قطع دست یک دختر دانش‌آموز- کلیپ در این کلیپ دختر دانش آموزی که دستش بر اثر حادثه انفجار قطع شده را مشاهده می کنید که ماجرا را توضیح…

ایران – اجتماعی فرود اضطراری پرواز اهواز – مشهد هواپیمایی زاگرس پس از حادثه آتش گرفتن موتور – کلیپ ساعت۲۳:۲۰دقیقه پنج شنبه شب ۱۷ خرداد ، هواپیمای ایرباس متعلق به شرکت زاگرس پس از آتش گرفتن موتور, در فرودگاه اهواز…

ایران – اجتماعی انفجار تریلر حمل سوخت بر اثر شلیک گلوله در کمربندی شیراز – کلیپ در این کلیپ صحنه آتش سوزی بزرگ ناشی از انفجار یک تریلر حمل سوخت در محور کمربندی شیراز را مشاهده  می کنید به گفته…

ایران – اجتماعی فیلم لحظه ریزش اسکلت یک ساختمان ۷ طبقه در بلوار امامت مشهد بر اثر طوفان در این کلیپ صحنه ریزش اسکلت ساختمانی در بلوار امامت مشهد بر اثر طوفان روز جمعه ۱۱ خرداد را مشاهده می کنید …

ایران – اجتماعی تهران ،فیلمها و عکسهای طوفان ،لحظه اتصالی شدید برق و تخریب کانکسها در دهکده المپیک چهارشنبه ۹ خرداد ؛ کلیپ ها و عکسهای طوفان شدید تهران که طی آن یک نفر در خیابان رجایی منطقه ۱۶ بر اثر…

ایران – اجتماعی صحنه هولناک آتش گرفتن یک اتوبوس پر از مسافر در مشهد و نبود امکانات آتش نشانی – کلیپ در این کلیپ یک اتوبوس پر از مسافر در که دچار آتش سوزی شده را مشاهده می کنید که…

ماهنامه الکترونیکی

ایران – ماهنامه الکترونیکی ماهـنامه الکترونیکی سایت ایران کارگر – شماره ۱۲ – اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ ماهنامه الکترونیکی ایران کارگر – ما گردانندگان سایت ایران کارگر؛ از مبارزات صنفي و سنديكايي کارگران و مطالبات بر حق زحمتکشان در ایران حمايت کرده و…