سوئد Archives - ایران کارگر
احمدرضا جلالی

ایران – اجتماعی اعتراض عفو بین‌الملل به تأیید حکم اعدام احمدرضا جلالی توسط «دیوان عالی کشور» سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل دیوان عالی جمهوری اسلامی را به خاطر تایید حکم اعدام احمدرضا جلالی ، به نادیده‌ گرفتن حقوق پژوهشگر…