ایران کارگر > سرپل ذهاب
خودکشی دو تن از دختران

ایران – اجتماعی خودکشی دو تن از دختران ۱۶ و ١٧ سالە مناطق زلزلە‌زدە سرپل ذهاب فشار روحی ناشی از زلزلە سرپل ذهاب بر شهروندان این شهر و بی‌مبالاتی مسئولین در فراهم نمودن امکانات رفاهی، همچنان منجر به خودکشی…

ایران – اجتماعی سرپل ذهاب ؛ زندگی فاجعه بار خانواده‌ها در چادر در گرمای تابستان، ۹ماه بعد از زلزله  – کلیپ در این کلیپ شاهد صحنه دردناک زندگی خانواده ها و مادران و پدران کهنسال سرپل ذهابی در چادر…

ایران – اجتماعی غم انگیز ؛ دعوای مردم تشنه سر یک دبه آب خوردن؛ روستایی که ۳روز است مردم آب ندارند – کلیپ در این کلیپ صحنه غم‌انگیز و تکان دهنده دعوای مردم تشنه بر سر پر کردن دبه…

ایران – اجتماعی نگاهی به شرایط زلزله زدگان سرپل ذهاب در گرمای تیرماه ۸ماه بعد از زلزله – کلیپ در این کلیپ نمایی از شهر سرپل ‌ذهاب در روز اول تیرماه و در اوج گرما، بیش از ۸ ماه بعد…

ایران – اجتماعی «مثل کفتار دورمان را گرفته‌اند» هموطن زلزله‌زده که بجای دریافت کمک، کتک خورد – کلیپ مھدی الماسی از منطقە زلزلە زدە کوییک سرپل ذهاب کە برای رسیدگی بە وضعیت بد خود و گرفتن وامی که قرار بوده…

ایران – اجتماعی «شرم بر مسئولین دولت»؛ آه و فغان خانواده‌هایی که ۶ماه بعداز زلزله هنوز در چادر هستند – کلیپ کلیپی از شرایط بسیار سخت سه خانوار که بعد از گذشت بیش از ۶ ماه از وقوع زلزله کماکان…

ایران – اجتماعی دغدغه‌های دختران زلزله‌زده دبیرستان کانکسی سرپل ذهاب – کلیپ در این کلیپ که یک گفتگوی کوتاه با دختران دانش‌آموز زلزله زده که اکنون در یک دبیرستان کانکسی درس می خوانند را مشاهده می کنید که یکی از…

ایران – اجتماعی آرزوهای کودکان سرپل ذهاب و بازگویی زلزله ۷/۳ ریشتری از زبان آنان – کلیپ بازگویی لحظات سخت و ترسناک زلزله و داغ از دست دادن عزیزان که کودکان معصوم با چشمهای خودشان مشاهده کرده اند البته که…

ایران – اجتماعی کلیپی از دشواری‌های زندگی زلزله‌زدگان سرپل ذهاب بیش از ۵ماه پس از وقوع زلزله در این کلیپ شاهد وضعیت زندگی هموطنان و خانواده‌های زلزله زده در سرپل ذهاب آنهم بعد از بیش  از ۵ و نیم ماه…

ایران – اجتماعی هیچ کس رو نداریم؛ درخواست مظلومانه کمک خانواده بی‌سرپرست ۵ماه بعد از زلزله سرپل‌ذهاب ۲۳ فروردین کلیپ سرپل ذهاب – تازه آباد نارنجستان – خانواده بی سرپرست ۲۳ فروردین ماه ؛ با گذشت ۵ ماه از زلزله…