ایران کارگر > سرمایه
ایران

ایران ـ اقتصادی ایران در شمار کشورهای پر ریسک جهان، برای تجارت و سرمایه‌گذاری ایران در کنار پانزده کشور دیگر، در زمرۀ پرخطرترین کشورها برای تجارت قرار گرفته است. این موضوع در ارزیابی کوفَس مطرح گردیده است. کوفَس، کمپانی…

پرستاران

ایران – اجتماعی سرنوشت دارایی پرستاران در یک گزارش ویژه پرستاران کشور نیز دارایی‌شان سرنوشتی نامعلوم پیدا کرده است. سال ۱۳۸۲ بود که فراخوان سازمان نظام پرستاری وقت برای خانه دار شدن یا چه بگوییم سرمایه گذاری پرستاران منتشر…

اول ماه مه

ایران – کارگری بیانیه اول ماه مه روز جهانی کارگران در بیانیه کانون نویسندگان ایران اول ماه مه روز جهانی کارگر نزدیک می‌شود و کانون نویسندگان ایران نیز به نوبه خود، به این مناسبت بیانیه‌ای صادر کرده است که…

ایران

ایران با خروج ۸۰۰ میلیارد دلار سرمایه طی ۴۰ سال گذشته پدیده فرار سرمایه از ایران، پدیده‌ای نیست که به تازگی کشف شده باشد. این بار اما، مسئولان آمار مربوط به میزان خروج سرمایه از ایران را در دوران…