ایران کارگر > زلزله‌زدگان

ایران – اجتماعی نگاهی به شرایط زلزله زدگان سرپل ذهاب در گرمای تیرماه ۸ماه بعد از زلزله – کلیپ در این کلیپ نمایی از شهر سرپل ‌ذهاب در روز اول تیرماه و در اوج گرما، بیش از ۸ ماه بعد…

ماهنامه الکترونیکی

ایران – ماهنامه الکترونیکی ماهـنامه الکترونیکی سایت ایران کارگر – شماره ۱۳ – خردادماه ۱۳۹۷ ماهنامه الکترونیکی ایران کارگر – ما گردانندگان سایت ایران کارگر، از مبارزات صنفی و سنديكايی کارگران و مطالبات بر حق زحمتکشان در ایران حمايت کرده و…

ایران – اجتماعی  غارتگری تا کجا؟ ساخت خانه‌هایی بعداز ۸ماه برای زلزله زدگان که باید مجددا تخریب شوند! – کلیپ در این کلیپ تصاویری از خانه های ساخته شده برای روستائیان زلزله زده در گیلانغرب که به علت غیر  استاندارد…

ایران – اجتماعی «مثل کفتار دورمان را گرفته‌اند» هموطن زلزله‌زده که بجای دریافت کمک، کتک خورد – کلیپ مھدی الماسی از منطقە زلزلە زدە کوییک سرپل ذهاب کە برای رسیدگی بە وضعیت بد خود و گرفتن وامی که قرار بوده…

ایران – اجتماعی «شرم بر مسئولین دولت»؛ آه و فغان خانواده‌هایی که ۶ماه بعداز زلزله هنوز در چادر هستند – کلیپ کلیپی از شرایط بسیار سخت سه خانوار که بعد از گذشت بیش از ۶ ماه از وقوع زلزله کماکان…

زلزله‌زدگان کرمانشاه

ایران ـ اجتماعی زلزله‌زدگان کرمانشاه در فراموشخانه دولتی؛ مروری کوتاه بر وضعیت اسفبار زلزله‌زدگان کرمانشاه زلزله‌زدگان کرمانشاه با انبوهی مشکلات و مصائب به فراموشی سپرده شده‌اند. از فاجعه دلخراش زلزله کرمانشاه، حدود ۸ ماه می‌گذرد، دیگر هیچ خبری از…

ایران – اجتماعی عدم بازسازی بم بیش از ۱۴سال بعد از وقوع زلزله و عوارض مخرب آن بر مردم – کلیپ کلیپی از وضعیت نابسامان و فاجعه بار روحی و روانی مردم بم بیش از ۱۴ سال بعد از وقوع…

ایران – اجتماعی جایی‌ که ساعت متوقف شده،جایی‌ که زلزله مرزهای کودکی را کیلومترها جابجا‌ کرده‌ – کلیپ کلیپی که مشاهده آن تصویر روشنی از ۷ ماه پس از زلزله ویرانگر کرمانشاه به بیننده می دهد، اینکه هنوز بسیاری از…

ماهنامه الکترونیکی

ایران – ماهنامه الکترونیکی ماهـنامه الکترونیکی سایت ایران کارگر – شماره ۱۲ – اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ ماهنامه الکترونیکی ایران کارگر – ما گردانندگان سایت ایران کارگر؛ از مبارزات صنفي و سنديكايي کارگران و مطالبات بر حق زحمتکشان در ایران حمايت کرده و…

ایران – اجتماعی دغدغه‌های دختران زلزله‌زده دبیرستان کانکسی سرپل ذهاب – کلیپ در این کلیپ که یک گفتگوی کوتاه با دختران دانش‌آموز زلزله زده که اکنون در یک دبیرستان کانکسی درس می خوانند را مشاهده می کنید که یکی از…