زغال Archives - ایران کارگر
زمستان یورت

ایران ـ کارگری به یاد جان‌باختگان انفجار معدن زمستان یورت در یک سال پیش زمستان یورت به معنای چادر قشلاقی و نام روستایی است در نزدیکی یک معدن زغال سنگ که این نام را از آن روستا به عاریت…