ایران کارگر > رضا شهابی
رضا شهابی

ایران – کارگری آزادی رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از زندان اوین «ایران کارگر» این خبر مبارک را به خانواده محترم رضا شهابی بویژه به خانم ربابه رضایی، به همه همکاران آقای…

باز گرداندن آقای رضا شهابی ،فعال کارگری بعد از معاینات پزشکی به زندان اوین

ایران – کارگری باز گرداندن آقای رضا شهابی ،فعال کارگری بعد از معاینات پزشکی به زندان اوین فعال کارگری رضا شهابی ، صبح روز ۱۶ بهمن‌ماه از بند ۲۰۹ زندان اوین به بیمارستان اعزام شد. روز دوشنبه ۱۶ بهمن…