ادامه اعتراض کارگران خطوط ابنیه فنی راه آهن به خاطر عدم پرداخت حقوق معوقه

ایران – کارگری  ادامه اعتراض کارگران خطوط ابنیه فنی راه آهن به خاطر عدم پرداخت حقوق معوقه براساس گزارشات رسیده، همزمان با شروع فراخوان شورای هماهنگی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن برای اعتراض سراسری، از…