دورود Archives - ایران کارگر
ایران کارگر > دورود

ایران – اجتماعی – تظاهرات تعقیب جوانان تظاهرکننده و به قتل رساندن آنها در کوچه‌ها توسط نیروی انتظامی در دورود ؛شنبه ۹ دی شنبه ۹ دی‌ماه ۹۶ کلیپ‌ های جدید ارسالی نشان می‌دهد که ماموران نیروی انتظامی در دورود جوانان…