ایران کارگر > دستفروشان

ایران – اجتماعی ضبط و غارت بساط دستفروش جوان محروم توسط ماموران غارتگر شهرداری شهر خوی – کلیپ در این کلیپ صحنه دردناک ضبط و غارت بساط یک جوان دستفروش محروم که تمام زندگی و دار و ندارش است…

ایران – اجتماعی کتک کاری مردم با ماموران سد معبر شهرداری در دفاع از یک دستفروش ، تهران ۲۸ تیر – کلیپ در این کلیپ صحنه کتک کاری مردم با ماموران شهرداری در دفاع از یک دستفروش محروم را…

ایران – اجتماعی فیلم تخریب وحشیانه دکه و شکاندن سر پیرزن مظلوم و محروم دستفروش بدست ماموران وحشی نیروی انتظامی در جهرم – کلیپ در این فیلم تخریب وحشیانه دکه یک پیرزن دستفروش بر سرش و شکاندن سر این…

کتک‌زدن

ایران ـ اجتماعی کتک‌زدن بی‌شرمانه یک خانواده آلونک‌نشین و تخریب آلونک از سوی ماموران شهرداری و انکار آن کتک‌زدن بی‌شرمانه یک خانواده آلونک‌نشین در منطقه ۲۰ ناحیه ۳ تهران و تخریب آن از سوی ماموران شهرداری در ساعت ۵ صبح روز…

ایران – اجتماعی ضرب و شتم و دستگیری یک دستفروش محروم توسط نیروی انتظامی در خیابان دانشگاه قزوین – کلیپ در این کلیپ صحنه دستگیری و ضرب و شتم یک دستفروش محروم توسط نیروی انتظامی را مشاهده می کنید…

ایران – اجتماعی اینجا تهران است پایتخت ایران،نمای تکان‌دهنده بلوار کشاورز و دستفروشان آن،مشکل کجاست؟ کلیپ در این کلیپ صحنه کوتاهی از وضعیت بلوار کشاورز در تهران به عنوان پایتخت و نماد پیشرفت و شرایط اجتماعی و اقتصادی کشورمان…

ایران – اجتماعی تجمع کسبه بازار سوخته پونه گلشهر در چهارراه گلزار کرج دوشنبه‌شب ۱۱تیر- کلیپ کسبه محروم و مظلوم بازار سوخته پونه گلشهر کرج که تمام زندگی و دار و ندارشان بطور مشکوکی – به اعتقاد بسیاری توسط…

ایران – اجتماعی «خدایا مارو گربه کن تا بتونیم از تو آشغالها غذا جمع کنیم» حرف‌دل زوج جوان دستفروش کلیپ در این کلیپ صحنه حرفهای یک زوج جوان دستفروش که شال می فروشند را مشاهده می کنید که با…

ایران – اجتماعی فاجعه اقتصادی! فوق لیسانس دانشگاه صنعت نفت و دستفروشی در کنار خیابان – کلیپ فاجعه ای که نشان دهنده نابودی اقتصاد و صعود نرخ بیکاری به بالاترین حد ممکن در جامعه کنونی ایران می باشد، جوانی…

ایران – اجتماعی پرتاب وحشیانه دستفروش محروم بر زمین و به یغما بردن اجناسش توسط ماموران شهرداری در اردبیل- کلیپ در این کلیپ مشاهده می کنید که ماموران در اردبیل دستفروشی که از راه فروش دستمال کاغذی امرارمعاش می‌کند…