درگ Archives - ایران کارگر

ایران – مالباختگان امروز ۱ آبان؛صحنه های درگیری نیروی انتظامی با مالباختگان در جلوی مجلس و ضرب و شتم آنان؛ کلیپ در صحنه های درگیری که در این کلیپ، مشاهده می شود که نیروهای انتظامی به مردمی که گناهی جز…