ایران کارگر > درگیری
رامین حسین‌پناهی

 ایران – اجتماعی درگیری در زندان سنندج در پی تلاش جهت انتقال رامین حسین‌پناهی برای اعدام حکم اعدام رامین حسین‌پناهی از سوی دیوان عالی کشور، قطعی شده است. مطابق با گزارش دریافتی، بنا بە حکم دادگاه پس از پایان…

ایران – اجتماعی حمله و درگیری نیروی انتظامی با رانندگان کامیون در نزدیکی پل فسا – شیراز ؛ کلیپ در این کلیپ صحنه حمله و هجوم نیروی انتظامی و درگیری با کامیون‌داران و ضرب و شتم آنان بر روی جاده…

ایران – اجتماعی کازرون ؛ درگیری با نیروی انتظامی و ضرب و شتم وحشیانه مردم توسط نیروی انتظامی –  ۲ خرداد در این کلیپ صحنه در گیری و ضرب و شتم و حشیانه مردم توسط نیروی انتظامی در کازرون را…

ایران – اجتماعی کازرون ؛ صحنه دیگری از حمله شجاعانه جوانان به نیروی ویژه و فرار دسته‌جمعی آنان – کلیپ کازرون ، در این کلیپ که اخیرا به دستمان رسیده حمله بی محابا و شجاعانه جوانان و نوجوانان کازرونی به…

ایران – اجتماعی کازرون ،پاکسازی خیابانها از ماشینهای سوخته نیروهای‌ویژه با لودر ۲۸اردیبهشت کلیپ در این کلیپ خیابان اطراف میدان شهدای شهر کازرون که یکی از مراکز اصلی درگیری بوده است مشاهده می شود که نیروی انتظامی با استفاده از…

ایران – اجتماعی کازرون ،دو صحنه از به آتش کشیدن و تخریب خودروها توسط جوانان خشمگین کلیپ در این کلیپ دو صحنه مختلف از آتش زدن و تخریب خودروهای نیروهای ویژه توسط جوانان خشمگین کازرون را مشاهده می کنید این…

ایران – اجتماعی فیلم به کمین انداختن یک مامور ،تخریب‌خودرو و سنگباران نیروهای ویژه توسط جوانان و فرار ماموران،کازرون در روز ۲۷اردیبهشت در این کلیپ صحنه تهاجم جمعی و ناگهانی جوانان کازرون را مشاهده می کنید که با شجاعت و…

ایران – اجتماعی کازرون ، فرار ماموران نیروی ویژه در مواجهه با جوانان خشمگین ، پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت کلیپ پنجشنبه ، ۲۷ اردیبهشت ، فیلم تازه منتشر شده از درگیری امروز صبح مردم کازرون با ماموران در این  کلیپ مشاهده…

ایران – اجتماعی بسیج اعزام نیروهای سرکوبگر از شهرهای دیگر به کازرون برای سرکوب مردم پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت – کلیپ در این کلیپها تصاویر که نشان دهنده بسیج نیروهای ویژه و انتظامی و اعزام آنها از شهرهای مختلف برای سرکوب…

ایران – اجتماعی کازرون ،فیلم درگیری خیابانی امروز پنجشنبه ۲۷اردیبهشت+کلیپ صوتی وضعیت شهر در این کلیپ صحنه ای از جوانان تظاهر کننده که صورتهای خود را پوشانده اند و وسط خیابان لاستیک آتش زده و اقدام به پرتاب سنگ به…