دردناک Archives - ایران کارگر
ایران کارگر > دردناک
تصاویری دردناک از مادران در زلزله کرمانشاه

ایران – اجتماعی – زلزله   تصاویری دردناک از مادران در زلزله کرمانشاه ۲۱ آبان‌ماه۹۶ صبح روز دو‌شنبه است و عکس بسیار گویاست مادری که کودک خردسالش را در زلزله کرمانشاه از دست داده است؛ و بر خرابه های خانه…