ایران کارگر > دبیر کل سازمان ملل متحد
آنتونیو گوترز دبیرکل سازمان ملل

ایران – اجتماعی دبیرکل سازمان ملل: حق ایرانیان برای اعتراض مسالمت‌آمیز بایدمحترم شمرده شود آنتونیو گوترز، دبیرکل سازمان ملل متحد در یک کنفرانس خبری گفت حق بیان اعتراض، یکی از حقوق بنیادین بشر است و در مورد معترضان ایرانی…

نامه زندانیان به آنتونیو گوترش

ایران –  زندانیان سیاسی نامه زندانیان سیاسی گوهردشت کرج به دبیر کل سازمان ملل متحد: کینه‌کشی سازمان زندانها از زندانیان بعد از گزارش اخیر گزارشگر ویژه زندانیان سیاسی رجایی شهر در نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل…