دادخواهان Archives - ایران کارگر
ایران کارگر > دادخواهان
برای مادر

برای مادر بهمن ورمزیار: آب، باد، خاک، آتش (سخنی از مادر ریحانه) برگرفته از بنیاد ریحان آب: برای مادر بهمن ورمزیار از امروز به هزاران مادر همیشه سوگوار پیوستی که پیش از تو، تکه‌ای از قلب‌شان را با گردن…