ایران کارگر > خرمشهر

ایران – اجتماعی خرمشهر آباد نشد ولی جنوب لبنان آباد شد؛ ۲۸سال بعد از پایان جنگ – کلیپ از این کلیپ نتیجه می گیریم که بر خلاف تصورات جمهوری اسلامی در بازسازی تبهر و سرعت بسیار بالایی دارد اما متاسفانه…

ایران – اجتماعی وضعیت اسفبار بازار صفا در قلب منطقه آزاد تجاری اروند – کلیپ در این کلیپ تصاویر بازار صفا بازار اصلی میوه و تره بار در منطقه آزاد تجاری اروند در خرمشهر را مشاهده می کنید که با…