ایران کارگر > خانه‌ها

ایران – اجتماعی تخریب خانه های مردم توسط اوقاف و آستان قدس+ فیلم در پی حمله وحشیانه نیروهای اوقاف و آستان قدس و وارد کردن خسارت میلیاردی به مردم در مشهد، تعداد زیادی از خانه های مردم تخریب شد….