حوزه‌های علمیه Archives - ایران کارگر
ایران کارگر > حوزه‌های علمیه
حوزه‌های علمیه

ایران ـ اجتماعی حوزه‌های علمیه ، جزء پرخرج‌ترین نهادهای فرهنگی کشور، طی یک‌ماه حوزه‌های علمیه ، مطابق آمار وزارت امور اقتصاد و دارایی در فروردین‌ماه امسال، سه برابر وزارت فرهنگ و ارشاد، هزینه داشته‌اند. در نسخه روز چهارشنبه ۵…