ایران کارگر > حقوق کارگر
آزادی یدالله صمدی

ایران – کارگری جمعی از فعالین کارگری سنندج خواستار آزادی فوری یدالله صمدی شدند فعال کارگری سنندج و عضو هیئت مدیره سندیکای خبازان سنندج، یدالله صمدی ، روز ۱۱ اردیبهشت ماه، در جریان تظاهرات روز کارگر به دست ماموران…