ایران کارگر > حقوق کارگران
حقوق کارگران

ایران – کارگری عدم پرداخت ۵ ماه حقوق کارگران شهرداری لوشان و توجیه آن توسط یک عضو شورای شهر حقوق کارگران شهرداری شهر لوشان که تعداد آنها به ۸۰ تن کارگر شاغل در شهرداری و سازمانهای وابسته به آن…

حقوق کارگران

ایران –  کارگری عدم پرداخت ۱۳ ماه حقوق کارگران پروژه متروی اهواز( شرکت کیسون) حقوق کارگران پروژه متروی اهواز بیشتر از ۱۳ ماه است که پرداخت نشده است. یک کارگر پروژه متروی اهواز( شرکت کیسون): ۱۳ ماه است حقوق…

ایران – کارگری  قطعنامه تشکل‌های مستقل کارگری در مراسم اول ماه مه در مقابل مجلس ، ۱۱ اردیبهشت ماه کلیپ  در این کلیپ تصاویری از قرائت قطعنامه پنج تشکل مستقل کارگری در مراسم اول ماه مه در مقابل مجلس  را…

روز جهانی کارگر

ایران – اجتماعی اول ماه مه روز جهانی كارگر بر کارگران و زحمتکشان مبارک‌ باد،سایت ایران‌ کارگر – کلیپ اول ماه مه روز جهانی کارگر بر همه کارگران و زحمتکشان میهنمان مبارک باد، با آرزوی اتحاد و یکپارچگی بیشتر برای…

روز جهانی کارگر

ایران – کارگری گرامیداشت اول ماه مه روز جهانی کارگر و تبریک به همه کارگران و زحمتکشان ایران امسال در شرایطی به پیشواز اول ماه مه، روز جهانی کارگر می‌رویم که کارگران قهرمان کشورمان کارنامه‌ای درخشان از کنش‌های صنفی –…

روز جهانی کارگر

ایران – کارگری یادداشتهای شما اول ماه مه روز جهانی کارگر، نماد مقاومت و آگاهی کارگران به قلم جلیل رحمانی به مناسبت اول ماه مه برابر با ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر. . . روزی که در سرتاسر جهان…

خودکشی کارگران

ایران – کارگری خودکشی يا‌ اقدام به‌خودكشی ۹كارگر اخراجی یا طلبکار از کارفرمایان درنیمه فروردین «زمانیکه با استناد به اخبار و آمارهای رسمی كه نیمی از واقعيت تلخ فرجام اخراج و تعديل و بيكاری اجباری كارگران است، جدولی با روز شمار ابتدای…

مزد کارگران

ایران – کارگری، یادداشتهای شما به قلم پروین محمدی نتیجه مذاکرات طولانی شما برای ما تنها مرگ به ارمغان میآورد نمایش مضحکه تعیین مزد ساعتها پشت دربهای بسته با هم بحث میکنند که چطور رقمی را اعلام کنند که…

سندیکاهای کارگران

ایران – کارگری  بیانیه پیام سندیکاهای کارگری سوئد به کارگران ایران به مناسبت فرا رسیدن سال نو! رفقا! در سال جدید همبستگی بین المللی با مبارزات شما گسترش خواهد یافت! سال ۹۶ شمسی سالی پر از فراز و نشیب…

مزد کارگران

ایران – کارگری سرنوشت مزد ناچیز کارگران و مزدبگیران در سبد چانه زنی نجومی بگیران! برای کارگران دغدغه اصلی فارغ از اینکه نرخ سبد معیشت حداقلی چقدر تعیین می‌شود، این است که مزد آنان چقدر زیاد خواهد شد؟ و توان…