حقوق معوقه Archives - ایران کارگر
ایران کارگر > حقوق معوقه

ایران – کارگری اعتصاب در هفت تپه ؛ سخنرانی اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت تپه ۲۷مرداد – کلیپ اعتصاب در هفت تپه در اعتراض به تقسیم زمینها و عدم پرداخت حقوق کارگران امروز صبح شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ کارگران…

اعتصاب مجدد کارگران

ایران – کارگری اعتصاب مجدد کارگران نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به معوقات مزدی و سکوت مسئولان اعتصاب مجدد کارگران نیشکر هفت‌تپه، امروز صبح شنبه ۲۷ مردادماه ۱۳۹۷، در اعتراض به تقسیم زمینها و سکوت مسئولان و عدم پرداخت حقوق…

تجمع و اعتراض

ایران – کارگری تجمع و اعتراض کارگران کارخانه «کمپرسورسازی تبریز» به  عدم دریافت دستمزدهای معوقه صبح چهارشنبه ۲۴ مردادماه ۱۳۹۷، کارگران کارخانه «کمپرسورسازی تبریز» در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه خود به تجمع و اعتراض مقابل ساختمان کارخانه…

کارگران «مهرپوش آوالان»

ایران ـ کارگری کارگران «مهرپوش آوالان» کار بدون قرارداد شغلی و ۱۸ ماه کار بدون دستمزد کارگران «مهرپوش آوالان» در سنندج از تاخیر در پرداخت حقوق ونبود قرارداد شغلی معترض می باشند. از طرفی صاحب کارخانه درپاسخ می گوید:…

در برزخ تولید

ایران – کارگری در برزخ تولید هستیم و در یک بازار ترسناک قرار گرفته‌ایم؛ وضعیت نامشخص کارگران پارچه مقدم پرداخت نشدن حقوق شش ماهه کارگران پارچه مقدم و وضعیت نامشخص آنها مسئولان کارخانه پارچه مقدم می گویند؛ در حال…

کارگران در مرز گرسنگی مطلق

ایران – کارگری کارگران در مرز گرسنگی مطلق و ضرورت بازنگری در مزد سال ۹۷ شرایط حاد اقتصادی کشور باعث شده است تا کارگران در مرز گرسنگی مطلق قرار بگیرند. این واقعیت، نمایندگان رسمی حکومت در انجمن‌های صنفی کارگری…

اعتراض

ایران ـ کارگری اعتراض کارکنان سهام عدالت و مهمانداران شرکت «برنا ریل‌گستر تهران» نسبت به معوقات مزدی چندماهه تجمع کارکنان تعاونی سهام عدالت در اعتراض به مطالبات مزدی‌شان، مقابل ساختمان وزارت اقتصاد و دارایی صبح روز دوشنبه ۲۲ مردادماه…

اعتصاب کارگران

ایران ـ کارگری اعتصاب کارگران خوراک دام و تاکستان نیشکر هفت‌تپه و کامیون‌داران همدان اعتصاب کارگران تاکستان و خوراک دام شرکت نیشکر هفت‌تپه با تجمع در مقابل درب شرکت در یک گزارش دریافتی‌ از شرکت نیشکر هفت‌تپه به اعتصاب…

اعتراض کارگران

ایران – کارگری اعتراض کارگران خط و ابنیه فنی راه‌آهن، علی‌رغم پرداخت بخشی از حقوق معوقه‌شان ادامه دارد در ادامه اعتراض کارگران خط و ابنیه فنی راه‌آهن ، روز چهارشنبه ۱۷ مردادماه ۱۳۹۷ هرچند که معادل یک ماه از…

تجمع اعتراضی چغندرکاران

ایران ـ کارگری تجمع اعتراضی چغندرکاران نقده نسبت به عدم پرداخت یک‌سال از مطالبات‌شان و بستن درب کارخانه بنا به گزارش دریافتی، کارخانه قند نقده روز چهارشنبه ۱۷ مردادماه ۱۳۹۷، شاهد تجمع اعتراضی چغندرکاران این شهر بود. آنها در…