جوانرود Archives - ایران کارگر
ایران کارگر > جوانرود

ایران – اجتماعی اعتصاب کسبه و مغازه داران جوانرود در اعتراض به گرانی موجود ۲۲ خرداد – کلیپ در این کلیپ صحنه های بازار و مغازه های مختلف در جوانرود را مشاهده می کنید که در اعتراض به گرانی و…

اعتصاب

ایران ـ اجتماعی تهدید و بازداشت برای در‌هم شکستن اعتصاب بازازیان کردستان‌+اسامی بازداشت‌شدگان بدنبال اعتصاب بازاریان کردستان، نیروهای اطلاعاتی و اداره اماکن، آنها را تهدید کردند. براساس گزارش دریافت شده، نیروهای اطلاعاتی در شهرهای مریوان، بانه و جوانرود بازاریان…