ثروت Archives - ایران کارگر
اول ماه مه

ایران – کارگری بیانیه اول ماه مه روز جهانی کارگران در بیانیه کانون نویسندگان ایران اول ماه مه روز جهانی کارگر نزدیک می‌شود و کانون نویسندگان ایران نیز به نوبه خود، به این مناسبت بیانیه‌ای صادر کرده است که…