ایران کارگر > تسلیت
جان باختن صدیق عزیزی، نماینده کارگران فولاد زاگرس، در یک تصادف

ایران – کارگری جان باختن صدیق عزیزی، نماینده کارگران فولاد زاگرس، در یک تصادف با کمال تاسف مطلع شدیم که بامداد روز پنجشنبه ۲۵ آبان ماه صدیق عزیزی از نمایندگان مقاوم و پر شور کارگران فولاد زاگرس (قروه کردستان)…