تخریب Archives - ایران کارگر
ایران کارگر > تخریب

ایران – اجتماعی تخریب دکه‌های مردم در تیون شیراز با لودر اداره راه و مقابله جوانان خشمگین با پرتاب سنگ – کلیپ در این کلیپ صحنه اقدام ماموران با لودر برای تخریب دکه‌ها و اموال مردم در شهرک تیون…

ایران – اجتماعی فیلم تخریب وحشیانه دکه و شکاندن سر پیرزن مظلوم و محروم دستفروش بدست ماموران وحشی نیروی انتظامی در جهرم – کلیپ در این فیلم تخریب وحشیانه دکه یک پیرزن دستفروش بر سرش و شکاندن سر این…

ایران – اجتماعی تخریب وحشیانه خانه یک خانواده محروم بر سرشان و ریختن وسایلشان در بیابان توسط شهرداری شهر ری – کلیپ در این کلیپ خانواده محرومی که خانه شان به طرز وحشیانه ای توسط ماموران شهرداری شهر ری…

ایران – اجتماعی تخریب خانه های مردم توسط اوقاف و آستان قدس+ فیلم در پی حمله وحشیانه نیروهای اوقاف و آستان قدس و وارد کردن خسارت میلیاردی به مردم در مشهد، تعداد زیادی از خانه های مردم تخریب شد….