تالاب Archives - ایران کارگر
ایران کارگر > تالاب
حالت تهوع

ایران – اجتماعی حالت تهوع مردم ماهشهر از استنشاق گاز سمی در یکشنبه‌شب ۱۷تیرماه حالت تهوع مردم از استنشاق گاز سمی شب یکشنبه ۱۷ تیرماه در ماهشهر مردم را در حوالی نیمه شب به خیابان‌ها کشید. اما هیچکس نمی‌دانست…

هورالعظیم

ایران – اقتصادی هورالعظیم قربانی ناکارآمدی سیاست‌گذاریهای اقتصادی گزارشی درباره خشک‌کردن هورالعظیم آیا بدون خشک‌کردن هورالعظیم  هم می‌شد نفت استخراج کرد؟ مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفته است: استخراج نفت از تالاب هورالعظیم بدون در نظر گرفتن مسائل زیست…