ایران کارگر > تاریخ
قلعه بیرجند

ایران – گوناگون قلعه بیرجند ؛ قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین بنای تاریخی این شهر بیرجند، مرکز استان خراسان جنوبی، آثار باستانی ارزشمندی را در دل خود دارد. دوره صفویه  دوره بسیار مهمی در تاریخ این شهر بود که شکوفایی و گسترش زیادی را برای…

خوزستان

ایران – گوناگون خوزستان با تمدن کهن و هفت هزار ساله، نگینی در جنوب ایران آثار تاریخی بسیار زیادی در شهرهای مختلف استان خوزستان به واسطه قدمت و تمدن دیرین و پیشینه کهن آن وجود دارد که در کنار…

کشف در اهرام مصر

ایران – گوناگون کشف یک اتاق مخفی توسط دانشمندان در هرم بزرگ خوفو در مصر دانشمندان می‌گویند اتاقی مخفی در داخل هرم بزرگ مصر در الجیزه در نزدیکی قاهره کشف کرده‌اند. این اولین بار است که کشف جدیدی در…